Saturday, May 22, 2010

माउली.... एक वैश्विक आश्चर्य !

पुण्याजवळ असणारे आळंदीचे संजीवन...... त्यांच्यासाठी !!


1.

आसवांची नदी भोळी, आठवांचा ऐलतीर
पैलतटी घरट्यात, एक सईवेडा पीर !!

मोग-याचा नाद त्याचा, परसात अंगणात
श्वासामधे एक झाला, पैलतीर, ऐलतीर !!

मावळत्या क्षितीजाचे, तोच एक निरांजन
कोणी म्हणे, प्रेषित तो, सावळासा मुसाफ़िर !!

मन गुंतले त्याच्यात, कोडे सुटता सुटेना
चंदनाचे संजीवन, त्याचे जाहले मंदीर !!


2.

त्याचा श्वास
अक्षरांचा
जाणिवांच्या
वेदनांचा

त्याचा ध्यास
राणिवांचा
नेणिवांच्या
भावनेचा

त्याचा भाव
आकाशाचा
अद्वैताच्या
राउळाचा

3.

मोगरा आताशा ! कळ्यांचा गुलाम !
जाणिवांचा राम ! कुठे गेला !!

प्राकृताची आता ! विकृत आरोही !
सुकुताची काही ! गूढ रुपे !!

वाटते मनात ! तुझीच सावली !
योग्यच जाहली ! संजीवन !!

तत्वांच्या मुळात ! तुळस बोचरी !
जाणिव लागरी ! झाली आज !!!

1 comment:

  1. ya tumachyaa kavitetoon "Mauli" baddalacyaa bhavanaa kalalyaa.
    Ekada www.paarijaat1.blogspot.com la bhet devoon paha.
    shashank

    ReplyDelete